Verkkokaupan ulkoasun suunnittelu myynnin lisäämiseksi

| 0 Comments

Verkkokauppojen määrän kasvaessa myös kuluttajat muuttuvat yhä vaativammiksi. Siinä missä muutamia vuosia sitten pelkästään avaamalla verkkokaupan saattoi saavuttaa suuren kilpailuedun, nykyään on suuri merkitys myös sillä, millainen verkkokaupan ulkoasu ja käyttökokemus on.
Ulkoasu tietysti vaikuttaa paljon myös vaikeasti mitattaviin asioihin, kuten yrityksen laatuvaikutelmaan, brändiin ja luotettavuuteen. Viimeisen päälle tehty ulkoasu ja käyttöliittymäsuunnittelu erottuvat edukseen ja tekevät ostamisesta mukavan, parhaassa tapauksessa jopa positiivisesti yllättävän kokemuksen.

Tässä kirjoituksessa pyrimme kuitenkin keskittymään vielä tärkeämpään asiaan, eli myynnin kasvattamiseen ulkoasusuunnittelun avulla. Tietysti kaupan kokonaisvaikutelma on tässä yksi tekijä, mutta sitä on hankalaa mitata, sen sijaan yksityiskohtien vaikutusta voidaan helposti testata. Kokosimme artikkeliin asioita, jotka ovat jokseenkin yleismaailmallisia ja oletetusti toimivat yrityksesi verkkokaupassa. On kuitenkin tärkeää mitata muutosten todellista suorituskykyä datan saamiseksi päätöksenteon tueksi.

Kolme perussääntöä kävijän konvertoimiseksi asiakkaaksi ovat tuotteen löytäminen, tuotteen esittely ja lopuksi oston viimeistely.

 

Tuotteen löytäminen

Useimmiten luullaan, että verkkokauppojen myynnin ongelma olisi joko hinta, asiakaspalvelun puute tai ostajan kiinnostumattomuus. Ehkä hieman yllättäen suurin syy kauppojen konvertoimattomuuteen on kuitenkin se, että asiakkaat eivät löydä mieluisaa tuotetta.

Miksi käyttäjät eivät sitten löytäisi haluamaansa tuotetta valikoimasta? Tärkeintä tämän kysymyksen pohdinnassa on se, että tunnet asiakkaasi.
Eri tyyppiset käyttäjät tarvitsevat hieman erilaisia keinoja löytääkseen tuotteet. Jotkut kävijät tietävät jo mitä he ovat hakemassa, ja tällöin ensiluokkaiset hakutoiminnot ovat tärkeitä. Lisäksi näille käyttäjille on tarjottava tie haluttuun tuotteeseen niin vähillä välivaiheilla kuin mahdollista. Toiset käyttäjät taas tarvitsevat ohjausta, tai sitten käyttäjät saattavat vain selailla tuotekatalogia.

Täsmäshoppaajat – Nämä käyttäjät tietävät jo etukäteen millaista tuotetta he etsivät, eivätkä halua tuhlata yhtään ylimääräistä aikaa kaupantekoon. Näille käyttäjille edistyneet hakutoiminnot kuten ennustava, ehdottava ja virheenkorjaava haku ovat tärkeitä. Myös hakupalkin tuominen keskiöön sivustolla on tällöin tärkeää.

Verkkokauppa Aron Soitin - komppiryhmän erikoisliike jo vuodesta 1953 Aron Soi_2014-10-30_15-44-36

Nykyään kauppaan on mahdollista integroida myös luonnollista kieltä ymmärtäviä hakutyökaluja, ja nämä tuovat huomattavaa lisäarvoa asiakkaille.

 

Selailija – Tämän tyyppinen asiakas viettää paljon aikaa kaupassa, ja selailee tuotteita uteliaisuudesta. He näkevät ostamisen enimmäkseen kokemuksena.

Vaikka tämänlaiset ostajat monesti ovat häilyviä ja saattavat ostaa kilpailevasta kaupasta, he tarjoavat verkkokaupoille kuitenkin suuren potentiaalisen myyntimahdollisuuden, johtuen impulsiivisuudesta ja kokeilunhaluisuudesta. Nämä asiakkaat ovat alttiita visuaalisille elementeille ja johdatteluille, ja heihin kannattaa hyödyntää tuotesuositteluja, näyttäviä bannereita ja grafiikkaa sekä hyviä tarjouksia. Lisäksi tietynlainen yllätyksellisyys voi aiheuttaa positiivisen asiakaskokemuksen.
On myös tärkeää, että nämä asiakkaat tuntevat kaupassa koko ajan tapahtuvan jotain, esimerkiksi blogin ja kampanjoiden muodossa.

 

Vastahakoinen ostaja – Nämä asiakkaat tuntevat olonsa helposti epävarmaksi verkko-ostamisessa. Ostajat ovat useasta ei-niin-teknisiä ja tarvitsevat helppokäyttöisyyttä sekä ohjeita läpi koko ostosuppilon.
Yksi heidän suurimpia huolenaiheitaan on tietoturva ja yksityisyys, jolloin hyviä tuloksia saadaan painottamalla helposti saavutettavaa asiakaspalvelua ja oston turvallisuutta.
Koska ostajien on mahdotonta koittaa tuotteita ennalta, hyvä tuote-esittely sekä palautusoikeuksien korostaminen nousevat tässä asiakasryhmässä tärkeää rooliin.
Näitä asiakkaita voidaan palvella tarjoamalla paljon lisätietoa, osto-oppaita sekä valintatyökaluja ostopäätöksen tueksi.

 

Tuotteen esittely

Kun asiakas on valinnut haluamansa potentiaalisen tuotteen, tärkein päämäärä on saada hänet lisäämään tuote ostoskoriin. Tuotesivun formaatti riippuu tietysti paljon tuotteiden laadusta, mutta yleisinä hyvinä periaatteina voidaan pitää seuraavia:

 • Tuotekuvat – Laadukkaat tuotekuvat ovat paras keino esitellä tuotetta(tämä vaikuttaa myös palautusten määrään). Päätuotekuvan tulisi olla hyvälaatuinen yleiskuva tuotteesta. Muut kuvat voivat olla myös käyttöympäristöstä, ja yksityiskohdista. Älä kuitenkaan hämmennä ostajaa käyttämällä liikaa “fiilis”-tyyppisiä kuvia.
  Vagabond - MARION - Google Chrome_2014-10-30_16-21-58
 • Hinta – Esittele hinta selkeästi ja suuressa koossa(riippuu hieman brändistä). Älä missään nimessä pakota käyttäjää lisäämään tuotetta koriin tai rekisteröitymään nähdäkseen hinnat. Näytä myös alennukset selkeästi.
 • Arvostelut – Vaikka arvosteluiden kerääminen voi olla aluksi hankalaa, se kannattaa. Sosiaalisella aspektilla on huomattava vaikutus ihmisten ostokäyttäytymiseen. Näin asiakkaiden ei tarvitse uskoa vain myyntipuhetta, vaan he voivat tarkistaa muiden mielipiteen tuotteesta. Positiiviset arviot ovat tietysti mukavia, mutta toisaalta myös negatiiviset arvostelut tarjoavat verkkokauppiaalle näyttää palvelualttiuttaan vastaamalla asiakkaiden palautteeseen.
  Tällainen lojaali ja avoin lähestymistapa parantaa koko kaupan myyntiä huomattavasti.
 • Lisää koriin – Ehkäpä verkkokaupan tärkein yksittäinen nappi. Tämän painikkeen tyyliin ja asetteluun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
  On suositeltavaa, että tuotesivulla käytetään sanaparia “Lisää koriin”. Toinen (huonompi) vaihtoehto olisi “Osta tuote” tms, mutta tämä saattaa tuntua asiakkaasta liian sitouttavalta.
  Lisää koriin -napin täytyy erottua heti selkeästi tuotesivulla, ja sitä ei saa sijoittaa liian alas. Nappia kannattaa vielä korostaa värillä, ja mahdollisesti ikonilla.
  Jos nappi ei ole heti käytettävissä ja asiakas joutuu etsimään sitä, konversio vähenee huomattavasti.
  Kun tuote lisätään koriin, asiakkaalle pitää näyttää jokin selkeä indikaattori siitä, että tuote on siirretty odottelemaan sinne. Esim. yläkulman “miniostoskori” voi avautua.
  Asiakasta ei kuitenkaan kannata ohjata ostoskorinn tuoteen lisäyksen jälkeen, jos halutaan säilyttää paremmat mahdollisuudet lisämyyntiin tai ostoskorin kerryttämiseen.
 • Liittyvät tuotteet – tämäntyyppiset lisämyyntikeinot mahdollistavat tuotteiden tarjoamisen, joita asiakkaat todennäköisesti eivät olisi muutoin löytäneet.
  Vaikka monet asiakkaat selailevat kauppaa, he silti ottavat varmasti mielellään vastaan tuote-ehdotuksia, mikä vähentää etsintätyön tarvetta.
  Lisäksi suosittelussa voidaan käyttää älykkäitä suosittelujärjestelmiä, kuten Nostoa, joka mahdollistaa personoidut tuotesuositukset.
 • Kampanjat – Yleisesti ottaen asiakkaat vastaavat erittäin hyvin tuotekampanjoihin, ja tämä tieto on myös tärkeää tuoda esille tuotesivulla. Kampanja voi olla esim määräalennus tai aikarajoitettu erikoistarjous, kuten alla:
  SuperLemon

 

Oston viimeistely

Jos tähän mennessä asiakas on saatu lisäämään tuotteita koriin, on aika saada koko tilaus maaliin. Tässä monesti verkkokaupoilla on paljon hankaluuksia.
Verkkokaupan selaaminen voi olla hauskaa, mutta maksaminen ei sitä varmasti ole. Sen takia kassa- ja ostokokemuksesta on tehtävä niin nopeaa ja kivutonta kuin mahdollista, jotta asiakas ei ehdi tulla toisiin ajatuksiin. Seuraavat asiat auttavat tässä varmasti kaupasta riippumatta:

 • Yhden klikkauksen kassa. Normaalisti Magentossa on moniportainen kassa, mutta tätä voidaan suoraviivaistaa yhden sivun/klikkauksen kassalla, jossa kaikki vaiheet näkyvät kerralla.
  Mitä vähemmän välivaiheita, sen useampi asiakas suorittaa tilauksen loppuun saakka.
 • Helppo asiakaspalvelu. Paras keino varsinkin kassalla tähän on livechat-tyyppinen ratkaisu. Tällöin asiakas voi kysyä askarruttavan kysymyksen nopeasti asiakaspalvelijalta jopa tilausta tehdessä.
 • Muistutus tilauksesta. Jos asiakkaalta on saatu sähköposti, mutta hän ei tilaa loppuun ensimmäisellä kerralla, voidaan tätä sähköpostia hyödyntää muistuttamalla asiakasta tilauksen loppuunviemisestä.
 • Rekisteröintipakon poistaminen. Tutkimuksissa on todettu, että rekisteröintipakko pudottaa tilausmääriä jopa yli 20%. Vaikkakin rekisteröinnissä saadaan tietoa asiakkaasta, sen tulisi olla vapaaehtoista.
  Lisäksi voidaan hyödyntää esim. Facebook-kirjautumista, jolloin asiakas voi tunnistautua FB-tiliä hyödyntäen.
 • Evästeiden käyttö. Eväste on pieni datamäärä, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Esimerkiksi jos asiakas voi arvioida toimituskuluja ennen ostotapahtumaa antamalla postinumeron, tämä tieto on tärkeää tallentaa ja esitäyttää esimerkiksi kassalla, jotta asiakkaan ei tarvitse syöttää tietoa uudestaan.
  Lisäksi kaikkien täytettyjen tietojen tulisi aina pysyä lomakkeissa esim sivua päivitettäessä.

 

Vaikka verkkokaupan ulkoasussa ja käyttäkokemuksessa on todella paljon huomioonotettavia asioita, tekemällä muutamat pääasiat oikein voidaan kaupan myyntiä kasvattaa helposti. Lisäksi asiakkaat ovat tyytyväisempiä, ja lisämyynti sekä lojaliteetti kasvaa. Ylläolevia toimenpiteitä hyödyntämällä voidaan vaikuttaa huomattavasti kaupan konversiotasoon, ja tämä on erityisen tärkeää jotta kävijämassasta saadaan realisoitua mahdollisimman suuri potentiaali myyntinä.