Miksi valita Magenton virallinen kumppani verkkokaupan toimittajaksi?

| 0 Comments

Saamme viikoittain useita yhteydenottoja eri alojen kauppiailta, valmistajilta, tukkukauppiailta ja jakelijoilta, jotka haluavat viedä digitaalisen liiketoimintansa uudelle tasolle Magenton avulla, olipa kyse sitten aivan uudesta Magento-verkkokaupasta, pieneksi jääneen alustan vaihtamisesta Magentoon tai Magenton päivittämisestä viimeisimpään versioon.

Monet uuden myyntikanavan perustamista harkitsevat yritykset tekevät hyvin taustatyötä, tutkivat eri vaihtoehtoja ja keskustelevat verkkokauppansa vaatimuksista useiden toimijoiden kanssa, joista kaikki eivät ole Magento-kumppaneita.

Kokosimme tähän syitä valita toteuttajaksi virallinen Magento-kumppani, mikäli harkitsee Magentoa verkkokauppa-alustaksi.

 

Suora yhteys Magenton tukitiimiin

Verkkokaupan ylläpito ei helposti suoraa yhteyttä Magenton tukeen, sillä tämä mahdollista ainoastaan kauppiaan tilin kautta. Virallisilla Magento-kumppaneilla voi olla useita käyttäjiä, joilla on suora yhteys tukeen/Magenton kontaktihenkilöön. Mitä suuremmasta verkkokaupasta on kyse, sitä tärkeämmäksi kommunikaatio alustan valmistajan suuntaan muodostuu

 

Uusimmat ohjelmistoversiot ja ominaisuudet

Viralliset Magento-kumppanit pääsevät käsiksi uusiin ohjelmistoversioihin ennen muita sekä saavat aiemmin käyttöönsä uudet ja tulevat toiminnallisuudet, kuten B2B-, Cloud Sandbox- ja Bluefoot CMS-ominaisuuksien julkaisusykli osoittaa.

 

Strateginen näkemys suoraan Magentolta

Todellisena bonuksena viralliset Magento-kumppanit voivat tarjota asiakkaidensa käyttöön Magenton käytännön kokemuksia knasainvälisesti – näistä esimerkkejä ovat Magento Roadmap, yhtiön strategia sekä toisten yritysten menestystarinat sekä case-esimerkit.  Näin ollen asiakkaalle voidaan tarjota Magento-alustasta sellaista tietoa, jota muilla kuin Magento-kumppaneilla ei ole.

 

Tuotekoulutus

Magento tarjoaa syvällistä tuotekoulutusta, koulutusta paikan päällä sekä kuukausittaiset Aspire-koulutuspuhelut virallisille Magento-kumppaneille, mistä syntyvä uniikki tietotaito puolestaan siirtyy asiakkaille. Talon omat verkkokauppatiimit saavat lisää tietoa ja varmuutta, jolloin Magento-alustaa pystytään hyödyntämään tehokkaammin.

 

Laatustandardit

Viralliset Magento-kumppanit ovat päässeet kumppaneiksi, koska he kykenevät toteuttamaan Magenton laatustandardeja käytännössä. Kun valitset virallisen Magento-kumppanin, tiedät mitä saat, ja verkkokauppainvestointia tukemassa ovat Magenton standardit.

 

Magenton etulinjassa

Saadakseen ja säilyttääkseen virallisen Magento-kumppanin aseman kumppaneiden täytyy julkaista uusia Magento Enterprise (ja Community) -sivustoja joka vuosi ja liittää niihin viimeisimmät Magenton toiminnallisuudet. Todellisen kokemuksen ansiosta kehittäminen ja kaupan kasvattaminen on sujuvaa.

 

Keskittyminen liiketoimintaan ja järjestelmiin

Viralliset Magento-kumppanit keskittyvät yleensä vahvasti asiakkaan liiketoiminnan ympärille rakentuvaan verkkokauppaan ja järjestelmäintegraatioihin. Syvällinen tekninen tietämys kaupankäynnin yhdistämisestä järjestelmiin on nykyään yleisimpiä vaatimuksia, kun yritykset kaipaavat parempaa asiakaskokemusta ja kiihtyvää kasvua verkossa.

 

Paremmat viestintäkanavat

Jos olet valinnut virallisen Magento-kumppanin, yksi lisähyöty yrityksille on se, että kumppanin ja Magenton väliset suhteet ovat hyvät, ja viestintä sujuu tarvittaessa nopeasti nimettyjen yhteyshenkilöiden kautta.

 

 

Viralliseksi Magento-kumppaniksi ei pääse helposti. Kumppaneiden tulee osoittaa hallitsevansa Magento-asennukset, sitoutua pätevän kehitys-, myynti- ja markkinointitiimin käyttämiseen ja toteuttaa Magento Enterprise -asennuksia tasaiseen tahtiin joka vuosi.

Virallisen Magento-partnerin tunnistaa Magenton myöntämästä “badgesta”, joka löytyy esimerkiksi Lamian etusivulta.