Magento internship

| 0 Comments

Maailman suosituin avoimen lähdekoodin verkkokauppajärjestelmä Magento kasvattaa enenevässä määrin suosiotaan johtavana verkkokaupparatkaisuna. Maailmalla yhä suuremmat brändit ovat jo valinneet Magenton vahvistamaan myyntikanaviansa verkossa. Vaikuttaa siltä, että tämä on suunta myös Suomessa. Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet toteuttaa verkkokauppaprojekteja pörssiyrityksistä pieniin perheyrityksiin.

Kasvumme tueksi rakensimme Internship-ohjelman, jonka avulla motivoituneista ja lahjakkaista koodareista saadaan koulutettua osaavia Magento-ammattilaisia.

Olemme saaneet jo huomattavan määrän hakemuksia uuteen ohjelmaamme. Kiitos siitä. Haluamme kuitenkin vielä avata, mitä ohjelmaan hyväksymiseksi vaaditaan ja mitä intensiivisen koulutusjakson aikana on mahdollista oppia.

Vaatimukset:

Motivoitunut henkilö, joka:

 • kommunikoi sujuvasti englanniksi
 • kykenee olio-ohjelmointiin
  • Ymmärtää olio-ohjelmoinnin perusteet ja mistä MVC-mallissa on kysymys
 • MySQL:n alkeet
  • ymmärtää käsitteen relaatiotietokanta ja SQL-kielen perusteet
 • On tehnyt ainakin yhden MVC-projektin (jossa yhdistyy tietokanta, backend ja frontend)
  • Plussaa ja bonusta saat, kun osaat gitin peruskomennot
 • On harrastunut ohjelmoinnin parissa sekä itseohjautunut.
 • Osaa toteuttaa web-sivuston selainpuolen HTML & CSS & JS -kielillä

Mitä ohjelman aikana tehdään:

– Työskennellään ja opiskellaan työpajoissa:

 • Perusteet Magentosta
 • Zend-framework, CakePHP, Symphony
 • Parhaat käytännöt laadukkaan koodin tuottamisesta
 • Hyvät tietoturvakäytännöt
 • Responsiivinen web design
 • MySQL/MariaDB

– Osallistutaan oikeisiin asiakasprojekteihin

– Tutustutaan uusimpiin kehitystyökaluihin ja -prosesseihin

– Osallistutaan säännöllisiin code review -tapaamisiin ja saadaan palauttetta tehdystä työstä.

– Osallistutaan Lamian työntekijöiden Handbook-projektiin, jolla pyritään kehittämään yrityksen kulttuuria sekä työssä viihtyvyyttä.

 

Ohjelman jälkeen harjoittelijamme osaavat seuraavat kokonaisuudet:

 1. Magento multisite-järjestelmän perustaminen ja konfigurointi
 2. Perusteet yleisimmistä PHP-frameworkeista.
 3. Laadukkaan koodin tuottaminen
 4. Hyvät työtavat Magento-kauppojen ja modulien toteuttamiseen
 5. Magento-verkkokaupan live-kuntoon laittaminen
 6. Responsiivisten verkkosivujen toteuttaminen käyttäen viimeisimpiä frontend-kehitystyökaluja
 7. Perusteet event-driven-ohjelmoinnista käyttäen JavaScriptiä ja jQuery-kirjastoa

Yrityksestä:

Lamia on johtava suomalainen verkkokaupparatkaisuiden toimittaja. Tavaramerkkimme on asiakaskeskeinen toiminta yhdistettynä vahvaan teknologiaosaamiseen. Keskitymme sekä visuaaliseen että tekniseen toteutukseen, ja yhdistämme nämä vankkaan tietämykseen modernista verkkoliiketoiminnasta ja sen tuloksellisesta kehittämisestä.

Loistava visio ilman osaavia ihmisiä on hyödytön. Siksi etsimme jatkuvasti lahjakkaita harjoittelijoita ja työntekijöitä ylittämään omat sekä asiakkaan odotukset.