Magento 2: Suuria parannuksia suorituskykyyn

| 0 Comments

Magento 1 -järjestelmän yhtenä huonona puolena pidettiin raskautta, joka näkyi varsinkin optimoimattomissa verkkokaupoissa. Magento 2 tuo myös tähän osa-alueeseen huomattavia parannuksia.

Kuten aiemmin kerroimme blogissa, Magento 2 on kokonaan uusi järjestelmä, eli tässä mielessä se eroaa radikaalisti normaalista versiopäivityksestä. Kuitenkin tämä arkkitehtuurin uusiminen tuo mukanaan myös hyviä puolia. Magento 1:n ratkaisuista on opittu, ja niiden avulla Magento on onnistunut optimoimaan sekä toteuttamaan sekä serveri- että selainpuolen osa-alueita versiota 1 paremmin. Tämä tarkoittaa kasvanutta nopeutta sekä sitä, että samalla serverin resurssien määrällä pystytään palvelemaan suurempaa määrää käyttäjiä.

Seuraavassa graafissa on vertailtu Magento 1 sekä Magento 2 -järjestelmiä(kuva: aheadworks.com ). Lopputuloksena voidaan sanoa, että kaupan selailu on huomattavasti nopeampaa Magento 2:a käyttäen.

 

Millä konkreettisilla asioilla tämä nopeusparannus on lopulta saavutettu? Seuraavassa keskeisimmät muutokset:

  • Staattisten tiedostojen parannettu välimuistiin tallennus
  • Layoutin renderöinnin nopeutus
  • Full page cache -tuki jo Community edition -versiossa
  • Varnish cachen kiinteä integrointi osaksi Magentoa
  • Indeksöinnin tehostaminen
  • Hallintapaneelin asynkroninen lataus
  • Tietokantaoperaatioiden optimointi

Parannuksia on tehty myös kooditasolla satoja, ja nämä jokainen omalta osaltaan vaikuttavat kokonaisnopeuteen. Erityisesti hitaat operaatiot kuten tilauksen alustaminen ja ostoskoriin lisäys ovat nyt suorituskykyisempiä, ja tämä on tietysti hyvin tärkeää ostoputken sujuvuuden kannalta.

Varnish cachen/full page cachen käyttöönotto on erityismaininnan arvoinen asia. Tämä tarkoittaa, että suuressa osassa sivulatauksia serverille ei koidu lähes ollenkaan kuormaa, vaan koko sisältö voidaan tarjoilla välimuistista. Tämä hyödyttää erityisesti suuren voluumin kauppoja, mutta pienemmissäkin kaupoissa tämä näkyy hyvin nopeina vasteaikoina kauppaa selailtaessa. Sekä skaalautuvuus että yksittäisen sivulatauksen suorituskyky siis moninkertaistuvat Magento 2:n myötä.

Enterprise-käyttäjille tarjoutuu lisäksi mahdollisuus käyttää laajenmpia tietokantaratkaisuja(multimaster ja master/slave-tyyppiset konfiguraatiot). Lisäksi kassalle ja tilaustenhallintaan on mahdollista eriyttää kokonaan omat tietokantainstanssit suorituskyvyn maksimoimiseksi.

Seuraavissa artikkeleissa keskitymme vielä lisää Magento 2:nm tuomiin etuihin konkreettisella tasolla, sillä uudet verkkokaupat rakennetaan enenevässä määrin pelkästään Magento 2-alustalla.

Kirjoittanut

Laurin erityisosaamista on järjestelmien ja integraatioiden arkkitehtuurin suunnittelu, sekä asiakkaiden liiketoiminnailsten vaatimusten ratkaiseminen Magento-alustalla.