Tietoa kirjoittajasta Lauri Järvenpää

Laurin erityisosaamista on järjestelmien sekä integraatioiden arkkitehtuurin suunnittelu, sekä asiakkaiden liiketoiminnallisten vaatimusten ratkaiseminen Magento-alustalla.

  • googleplus
  • linkedin

MSO.fi kauppakeskus toimii kauppiaiden aktiivisena myynti- ja markkinointikanavana, joka mahdollistaa lisänäkyvyyden, tunnettuuden kasvun ja kannattavan kaupan Sanoman verkostossa. Sanoma Online –verkosto tavoittaa 94% suomalaisista internet-käyttäjistä. Hinnoittelu pohjautuu kategoriakohtaiseen komissiomalliin ja 29 euron kk-maksuun. MSO.fi on kasvanut viime kuukausien aikana tasaista vauhtia niin tuote-, kävijä- kuin verkkokauppiasmääriltään. Tämä tarkoittaa laajempaa näkyvyyttä myös hakukoneissa. Verkkokaupalle lisämyyntikanavat ovat tärkeitä, […]

Lue lisää

Verkkopalvelut ovat monimutkaistuneet viime vuosina ja samalla käyttäjämäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti, sillä web-palvelut ovat saatavilla käytännössä mihin tahansa nykyaikaiseen laitteeseen mobiililaitteista älytelevisioihin. Nämä kaksi asiaa yhdessä aiheuttavat suuria haasteita verkkopalveluiden toimivuudelle. Lisäksi pelkkä toimivuus ei enää riitä, sillä ihmiset siirtyvät helposti kilpailevalle sivustolle, jos verkkopalvelu tuntuu hitaalta ja antaa huonon vasteen. Tähän haasteeseen vastaa kuitenkin verkkopalvelujen nopeusoptimointi.

Lue lisää

Optimoinnilla saavutetaan merkittäviä vaikutuksia jo teknisellä tasolla, mutta tärkeintä verkkopalvelulle ovat tietysti sen käyttäjät. Tarkastellaan aluksi negatiivisia vaikutuksia, joita optimoimaton sivusto aiheuttaa, ja tämän jälkeen paneudutaan optimoinnilla saataviin tulosparannuksiin sivuston käyttäjien keskuudessa.

Lue lisää

Tässä artikkelissa(joka on jaettu kahteen osaan, suorituskykyyn ja näkökulmaan käyttäjien kannalta) käsitellään optimoinnin vaikutuksia verkkopalvelun teknisiin ominaisuuksiin sekä käyttäjään ja verkkopalvelun tavoitteisiin. Lähtöoletuksena on, että joitain vaikutuksia on, mutta vaikutussuuruus eri tapauksissa selviää tutkimuksien lähemmän tarkastelun perusteella.

Lue lisää

Verkkopalvelujen optimointiin on käytettävissä aiemmissa artikkeleissa käsiteltyjen kolmen pääalueen lisäksi suuri määrä pienempiä parannuksia. Mitä pienempää osajoukkoon päin mennään, sitä heikommaksi kuitenkin työmäärä-hyöty-suhde tulee. Tähän kappaleeseen on kuitenkin kerätty vielä joukko muita tehokkaita keinoja, jotka edelleen parantavat hyvällä hyötysuhteella pääperiaatteiden mukaisesti optimoitua verkkopalvelua.

Lue lisää